Lãnh đạo TSV và các đối tác, chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, trong buổi lễ trao gây chứng nhận đầu tư cho dự án điện gió Đầm Nại cho liên doanh TSV - The Blue Circle. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lãnh đạo TSV và các đối tác, chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, trong buổi lễ trao gây chứng nhận đầu tư cho dự án điện gió Đầm Nại cho liên doanh TSV - The Blue Circle. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lãnh đạo TSV và các đối tác, chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, trong buổi lễ trao gây chứng nhận đầu tư cho dự án điện gió Đầm Nại cho liên doanh TSV - The Blue Circle. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lãnh đạo TSV và các đối tác, chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, trong buổi lễ trao gây chứng nhận đầu tư cho dự án điện gió Đầm Nại cho liên doanh TSV - The Blue Circle. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lãnh đạo TSV và các đối tác, chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, trong buổi lễ trao gây chứng nhận đầu tư cho dự án điện gió Đầm Nại cho liên doanh TSV - The Blue Circle. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
Lãnh đạo TSV và các đối tác, chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, trong buổi lễ trao gây chứng nhận đầu tư cho dự án điện gió Đầm Nại cho liên doanh TSV - The Blue Circle. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
TSV Join Stock Company.

Online Support

+84 903 66 79 78
+84 8 37730884

News Details

TSV leaders and partners to exchange photographed with Prime Minister Nguyen Xuan Phuc

TSV leaders and partners, take photos with Prime Minister Nguyen Xuan Phuc; ministers and leaders of Ninh Thuan province, in a ceremony caused investment certificates for wind power projects for joint venture TSV Nai lagoon - The Blue Circle.

Other news