Lãnh đạo Công ty TSV cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tham dự hội nghị CLMV 2017 tại Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lãnh đạo Công ty TSV cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tham dự hội nghị CLMV 2017 tại Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lãnh đạo Công ty TSV cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tham dự hội nghị CLMV 2017 tại Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lãnh đạo Công ty TSV cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tham dự hội nghị CLMV 2017 tại Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lãnh đạo Công ty TSV cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tham dự hội nghị CLMV 2017 tại Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
Lãnh đạo Công ty TSV cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tham dự hội nghị CLMV 2017 tại Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
TSV Join Stock Company.

Online Support

+84 903 66 79 78
+84 8 37730884

News Details

Leaders of TSV Company and leaders of Ninh Thuan province attended the CLMV 2017 in India

Leaders of TSV Company and leaders of Ninh Thuan province attended the CLMV 2017 in India

Other news