Dự án Điện Gió ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Dự án Điện Gió ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Dự án Điện Gió ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Dự án Điện Gió ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Dự án Điện Gió ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
Dự án Điện Gió ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
TSV Join Stock Company.

Online Support

+84 903 66 79 78
+84 8 37730884
Ba Ria Vung Tau offshore wind

 

Ba Ria Vung Tau offshore wind

Total capacity : 1.200 MW

COD from 2031 tới 2040